Afmelden

Opzegging lidmaatschap: 

Opzegging lidmaatschap:
• Na het eerste jaar lidmaatschap wordt deze automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Na een jaar lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand.
• Uitzondering op het eerste jaar lidmaatschap zijn kinderen tot en met 5 jaar. Na een periode van 3 maanden les geldt voor deze leeftijd een opzegtermijn van een maand.
• Beëindiging van het lidmaatschap dient per mail te gebeuren. Pas na ontvangst van een bevestiging op uw mail is deze definitief. De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de datum van beëindiging. Zegt u per 1 mei op, dan zal de opzegging ingaan op 1 juni. Zegt u per 14 mei op, dan zal de opzegging ingaan op 14 juni enz.
• Indien u niet opzegt maar ook geen gebruik maakt van de lessen, blijft de betalingsplicht bestaan.

Bij aanmelding wordt er vanuit gegaan dat er een heel seizoen wordt deelgenomen aan de lessen. Uitzonderingen hierop zijn ernstige blessures of een langdurige ziekte.
Vooraf aangeven dat er slechts voor een korte periode lessen zullen worden gevolgd (bv. i.v.m. verhuizing) is ook een mogelijkheid. Het lesgeld zal hierop worden afgestemd. 

Begin juni van elk seizoen zal er een mail worden gezonden betreffende opzegging/afmelding. In deze mail staat aangegeven per welke datum er uiterlijk opgezegd dient te zijn voor het volgen van lessen in het volgende seizoen. De opzegging/afmelding vindt plaats door te reageren op deze mail. Pas na ontvangst van een bevestiging van de afmelding is deze definitief.

Tevens zal begin juni het nieuwe rooster bekend worden gemaakt zodat u kunt kijken of de tijd van de les nog bij u past. Ook kan er aan de hand van dit rooster worden aangegeven dat u interesse heeft in een andere les of meerdere lessen.