Tarieven

 

 

Tarieven per september 2023

Inschrijfgeld:        € 20,00
                           Inschrijfgeld komt te vervallen bij inschrijving voor een heel seizoen
           in de maanden augustus ën september 2023 én bij vooruitbetaling van
                   het lesgeld in één termijn.

Proefles:              €   7,50

Peuterdans:         €  7,25 / les  Een blok varieert van 6 tot 9 lessen van 45 minuten.

Power Workout:    € 256,00  Een blok Power Workout bestaat uit 32 lessen van 60 minuten.

 

       1 termijn   2 termijnen   
           
3/4 uur les per week    € 286,00  € 154,00 
1 uur les per week    € 330,00  € 176,00  
1 1/4 uur les per week    € 374,00  € 198,00 
1 1/2 uur les per week    € 418,00  € 220,00  

 

Betalingsmogelijkheid:
Voor de door u gekozen termijnen, zal tijdig een factuur naar het door u opgegeven email adres worden gezonden. Op de factuur staat de uiterste betaaltermijn vermeld. 

1 termijn:     1 september 2023

2 termijnen: 1 september 2023      

             1 februari     2024          

Let op: Indien de aanmelding na een vervallen termijn wordt gedaan, zullen er alleen nog facturen kunnen worden gezonden voor de resterende termijn(en). BV: bij aanmelding na 1 februari 2024 zal het lesgeld bij de keuze voor 2 termijnen totaal voor de resterende lessen op één factuur worden gefactureerd. De eerste termijn is immers al verlopen.

Bij het te laat betalen van het lesgeld brengen wij € 25,- administratie kosten in rekening.

Korting wordt verleend in één van de volgende situaties: 
1.
Bij inschrijving van meerdere familieleden, inwonend op hetzelfde adres, wordt er
    10% korting op het lesgeld van het tweede lid gegeven, 20% korting op het lesgeld van het derde lid, enz. 

2.Bij het volgen van 2 lessen per week 10% korting op de totale lessom. 
   Bij het volgen van 3 lessen per week 20% korting op de totale lessom.

Indien één van gezinsleden een les volgt die in blokken wordt gegeven, dan wordt dit gezinslid niet meegeteld voor de hierboven aangegeven korting. 


Bent u 65 jaar of ouder, dan ontvangt u bij ons 10% korting op de totale lessom!!

Zoals bij iedere sportvereniging wordt er bij aanmelding vanuit gegaan dat er een heel seizoen wordt deelgenomen aan de lessen.
Er kan alleen restitutie plaats vinden bij ernstige blessures of langdurige ziekte.

Vooraf aangeven dat er slechts voor een korte periode les zal worden gevolgd (bv zwemlessen, verhuizing enz.) is ook een mogelijkheid. 

Zie voor verdere informatie het kopje "afmelden".