Tarieven

 

 Tarieven per september 2018

 

Inschrijfgeld:           € 17,50
                              Inschrijfgeld komt te vervallen bij inschrijving voor een heel seizoen in 
                              de maand september 2018 én bij vooruitbetaling van het lesgeld in 
                              één termijn.

Proefles:                 € 5,00

Peuterdans:            € 39,00
                             Een blok peuterdans bestaat uit 6 lessen van 45 minuten.

Power Workout:      € 25,00
                             Een blok Power Workout bestaat uit 5 lessen van 60 minuten.

       1 termijn   2 termijnen   4 termijnen 
           
3/4 uur les per week    € 260,00  € 140,00  € 75,00
1 uur les per week    € 300,00  € 160,00  € 85,00
1 1/4 uur les per week    € 340,00  € 180,00  € 95,00
1 1/2 uur les per week    € 380,00  € 200,00  € 105,00

 

Betalingsmogelijkheid:
Voor de door u gekozen termijnen, zal tijdig een factuur naar het door u opgegeven email adres worden gezonden. Op de factuur staat de uiterste betaaltermijn vermeld. 

1 termijn:     1 september 2018

2 termijnen: 1 september 2018 
                     1 februari 2019

4 termijnen: 1 september 2018 
                     1 december 2018
                     1 februari 2019
                     1 mei 2019

Bij het te laat betalen van het lesgeld brengen wij € 15,- administratie kosten in rekening.

Korting wordt verleend in één van de volgende situaties: 
Bij inschrijving van meerdere familieleden, inwonend op hetzelfde adres, wordt er 10% korting op het lesgeld van het tweede lid gegeven, 20% korting op het lesgeld van het derde lid, enz. 

Bij het volgen van 2 lessen per week 10% korting op de totale lessom. 
Bij het volgen van 3 lessen per week 20% korting op de totale lessom.

Bent u 65 jaar of ouder, dan ontvangt u bij ons 10% korting op de totale lessom 

Zoals bij iedere sportvereniging wordt er bij aanmelding vanuit gegaan dat er een heel seizoen wordt deelgenomen aan de lessen. 
Uiteraard kunnen er onverwachte gebeurtenissen plaats vinden, waardoor het niet meer mogelijk is de lessen te volgen. In overleg kunnen we dan het lesgeld aanpassen. Vooraf aangeven dat er slechts voor een korte periode les zal worden gevolgd (bv zwemlessen, verhuizing enz.) is ook een mogelijkheid. 

Zie voor verdere informatie het kopje "afmelden".