Corona virus en nu?

 

 

 

 

 februari 2021

 

 Voorlopig mogen er helaas nog steeds geen binnenlessen worden gegeven. Het blijft afwachten of deze in maart weer kunnen worden opgestart. We gaan proberen om, nu het voorjaar langzaam gaat beginnen, nog meer kinderlessen buiten te gaan geven. Daarnaast worden er momenteel al diverse lessen via Zoom gegeven.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle

 

 

 

 

 

Jullie hebben wellicht de nieuwe maatregelen meegekregen zoals die bekend zijn gemaakt. Voor nu kunnen wij met zekerheid zeggen dat alle lessen voor de jeugd tot 18 jaar gewoon doorgaan. Wel blijft de 1,5 meter regel voor kinderen ouder dan 12 jaar tijdens de les gehandhaafd.
Daarnaast is het belangrijk dat bij aankomst en vertrek niet  de hele groep samenkomt in de steeg of op straat voor de studio. Houdt ook hier 1,5 meter afstand. Fietsen graag in het fietsenrek van de Rabobank plaatsen.
 
Voor de ouders van de jongste kindergroepen nogmaals een compliment voor het naleven van de regels die gelden voor het brengen en halen van de kinderen. Zodra er weer een mogelijkheid is om openlessen te organiseren, dan zijn jullie van harte welkom.   
 
Voor de groepen vanaf 18 jaar is er een aangepaste oplossing gezocht.
Mocht je meer informatie hierover willen, laat het ons per mail weten.
 
Alleen samen krijgen we Corona onder controle.
 
Met vriendelijke groet,
Monique Elgin   

 

 

 

 

 Onderstaand het nu geldende protocol

Protocol opstarten activiteiten Dance & Fitstudio 115 in de zaal voor alle leden en ouders/begeleiders

Versie 1.0        
17 augustus 2020

1.     Doel

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvaten voor docenten, leden en ouders/verzorgers met betrekking tot het opstarten van de activiteiten van Dance & Fitstudio 115, 1852 LN te Heiloo volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM en de gemeente Heiloo.

 

2.     Reikwijdte

Dit protocol heeft betrekking op de activiteiten van Dance & Fitstudio 115 voor alle leden die bij Dance & Fitstudio 115 in het ledenbestand staan en alle nieuwe leden en hun ouders/verzorgers.

 

3.     Corona aanspreekpunt

Op het terrein zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn opgesteld in dit protocol. Aanspreekpunt van Dance & Fitstudio 115 voor leden, ouders en gemeente m.b.t. het Corona protocol is Monique Elgin (info@danceenfitstudio115.nl)

 

4.     Algemeen

Locatie

Alle lessen worden gegeven in de dansstudio

 

Omgaan met onverwachte situaties

Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze omgaan met onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol, de regels en adviezen van het RIVM en de gemeentelijke regels.

 

Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol

Dit protocol is een levens document. Het protocol zal in de komende periode aangepast en aangevuld worden daar waar aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM en de gemeentelijke regels daar aanleiding toe geven. Ook kunnen onduidelijkheden of zaken die in de praktijk niet blijken te werken aangepast worden. Opmerkingen en aanvullingen mogen gemaild worden naar: info@danceenfitstudio115.nl

 

5. Wanneer mag je niet naar de les komen
Leerlingen, ouder/verzorgers en docenten blijven thuis wanneer:

. Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een beetje last
  hebt blijf je thuis
. Iemand uit je huishouden koorts (38 C of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft.
. Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus.
  14 dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad mogen
  de huisgenoten weer naar de dansles komen.
. Leden die korter dan 14 dagen geleden uit een oranje of rood gebied zijn thuis gekomen mogen
  alleen aan de les deelnemen als zij een negatieve uitslag kunnen overleggen. 

 

 

6. Algemene hygiëne regels
. Houd 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden (dit geldt niet voor kinderen
  tot en met 12 jaar)  
. Hoest en nies in de holte van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
. Ga voordat je naar de dansstudio vertrekt thuis naar de wc.
. Voordat je naar je les komt, was je thuis je handen met water en zeep voor minimaal 20 seconden.
. Trek thuis je danskleding aan
. Vermijd het aanraken van je gezicht
. schud geen handen

7. Dansvloer
. De dansvloer in de studio bestaat uit een balletvloer.
. De dansvloer wordt ingedeeld met paarse ronde matten. Iedere mat is voor één persoon.

8. Kleding
. Leerlingen hebben hun dansschoenen aan of houden deze zelf vast
. Het wisselen van schoenen kan aan de rand van de dansvloer
. De leerling moet zelf in staat zijn, zijn of haar schoenen te verwisselen en vast te maken
. Leerlingen trekken thuis hun danskleding al aan.
  Indien het wenselijk is om een extra jasje of vest aan te hebben tijdens het 
  vervoer naar de dansschool toe, wordt deze (evt bij de schoenen) aan de rand van de dansvloer
  gelegd.
. Neem je eigen bidon mee en zorg dat deze gevuld is.

9. Vervoer en aankomst leerlingen
. Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de les naar de studio.
. Kom zo veel mogelijk met de fiets.
. Auto’s moeten (ook tijdens het halen en brengen) verderop in de straat in een parkeervak
  geparkeerd worden. Auto’s mogen niet op de oprit van Dance & Fitstudio 115 worden geparkeerd.
. Fietsen worden neergezet in het fietsenrek tegenover de studio (Rabobank zijde)
. Ouders begeleiden zelf hun kinderen met het oversteken van de straat.
. Aan het begin van de steeg worden de leerlingen opgevangen door de docent
. Ouder/ verzorgers mogen niet mee naar binnen.

10. Tijdens de dansles
. Leerlingen worden door de docent naar de studio begeleid.
. De leerlingen tot en met 12 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden. Wel worden
  de leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van  elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel
  mogelijk 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
. Tijdens alle lessen zijn de ramen en deuren open ter ventilatie van de ruimte

11. Vertrek leerlingen
. Na de les trekken de leerlingen direct hun buitenschoenen en/of jas aan.
. De docent controleert of de doorgang vrij is.
. De docent laat de leerlingen 1 voor 1 vertrekken.
. De leerlingen verlaten direct het terrein.
. Voor het verlaten van de studio desinfecteren de leerlingen hun handen.
. Ouders van jongere leerlingen die niet zelfstandig naar het vervoer kunnen komen, wachten op de  
  stoep van de Rabobank met 1,5 meter afstand van elkaar tot hun kind aan het begin van de steeg
  verschijnt.

12. Reinigen materialen door docenten
. De barre wordt, indien deze gebruikt wordt, voor en na de les met desinfectiemiddel  
  schoongemaakt

13. Tot slot
.
Wij hopen met dit protocol op een zo veilig mogelijke manier de lessen te hervatten. Als iedereen 
zijn steentje bijdraagt komen we er samen wel doorheen.