Corona virus en nu?

 

 

Vanaf maandag 17 augustus starten de lessen weer bij de dansstudio. We hopen de lessen zoveel mogelijk op de gebruikelijke manier te kunnen geven.

 I.v.m. Corona zijn er een aantal dingen waar alle leden en ouders zich aan moeten houden:

 1. Het is momenteel niet mogelijk om je in de balletstudio te verkleden of gebruik te maken van de douche.
      Zorg dat je thuis je danskleding al aan hebt en je eventueel alleen nog je schoenen hoeft te verwisselen.

2.  In de balletstudio geldt de 1,5 meter afstandregel voor volwassen leden en ouders van kinderen.
      Zorg er a.u.b. voor dat deze regel wordt nageleefd zodat het voor de dansstudio mogelijk blijft de lessen te blijven geven in het nieuwe seizoen.

 3.  Ouders die hun kinderen komen brengen vragen we om ervoor te zorgen dat hun kind(eren) thuis al zijn omgekleed voor de betreffende les. Een eventuele wisseling van schoenen is mogelijk. Verder vragen wij om zoveel mogelijk de kinderen bij de deur van de zaal aan de dansdocent over te dragen en zo min mogelijk de zaal te betreden.

Er zal de eerste les uitleg worden gegeven hoe we dit vorm gaan geven.

 De regels omtrent Corona zullen worden aangepast als blijkt dat dit noodzakelijk is.

 Laten we er een gezellig en vooral gezond dansseizoen van maken.

 Team Dance & Fitstudio